Şehir hatlarından gelen işlem görmemiş suyun arıtma sistemine belli tazyik ve debide gönderilmesini sağlayan pompalardır.